Betonggolv

Betong är idag ett vanligt material för golv framför allt i offentliga miljöer. Det har många goda egenskaper som stor slitstyrka och relativt lågt pris. Utförandet kan också ske snabbare än vid många andra sorters material.

Precis som vad gäller för andra golvmaterial genomgår också ett betonggolv förslitning som kan leda till behov av renovering. Numera finns effektiva metoder för slipning av betonggolv som gör att det varken behöver bli dyrt eller tidskrävande.

Betonggolv

Vissa företag har också specialiserat sig på att slipa betonggolv och andra golv av liknande material. Vill man alltså ha ett golv av betong slipat kan man med fördel vända sig till ett sådant företag. Utförandet av arbetet sker i tre steg. I det första steget förbereder man för slipningen genom att se till att golvet är noggrant rengjort.

I det andra steget tar man reda på hårdheten av golvet. Det kan variera relativ kraftigt. Grundprincipen är att själva slipelementet måste ha minst samma hårdhet som den betong som ska slipas.

Det tredje steget slutligen är själva slipningen. Utförandet sker med hjälp av en slipmaskin på vilken man fäster slipskivor med slipelement av varierande grovhet allt eftersom arbetet fortskrider med den finaste på slutet av processen.