Ekologiska rengöringsmedel för hemmet

ekologiska rengöringsmedel

Idag blir allt fler människor medvetna om vikten av att ta hand om både oss själva och miljön vi lever i. Till en stor del av det långsiktiga tänket hör ekologisk produktion och ekologisk konsumtion. Genom att göra medvetna val när vi handlar och konsumerar mår vi bättre på både kort och lång sikt. Vi skonar jorden vi brukar så att grödor och växter kan fortsätta att frodas och vi minskar risken för onödiga påfrestningar på allt levande som till slut kan göra oss sjuka. Ekologiskt är någonting som ligger i tiden nu och med små förändringar i sina inköp gör man stora förändringar på sikt för sig själv, sin familj och miljön.

Vad är ekologiskt?

Ekologiskt innebär att man genom alla led i odling och produktion håller strikta krav på att det ska finnas en tanke på natur och djur. Gifter och onaturliga tillsatser är inte godkänt om det ska räknas som ekologiska produkter. Vid djurhållning ska djuren må bra och få tillgång till ett naturligt livsmönster, men man är även noga med att fodret som djuren äter ska vara odlade ekologiskt och utan giftiga och nedbrytande bekämpningsmedel. Konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel är inte godkända för produkter som benämns som ekologiskt. Då efterfrågan hela tiden växer blir även utbudet av ekologiska produkter allt större. Idag hittar du till och med ekologiska rengöringsmedel på marknaden!

Rengöringsmedel som ekologiskt

Rengöringsmedel är en grupp av produkter som vanligtvis är förknippade med extremt stora mängder kemikalier och gifter som varken är bra för den som använder det, vid tillverkningen eller när det spolas ner i avloppen. Som tur är kan man se en trend på frammarsch där ekologiska rengöringsmedel växer i popularitet. Med ekologiska rengöringsmedel i hemmet och på arbetsplatsen minskar risken för allergier och andra besvär. Vid produktionen använder man sig av råvaror som är skonsamma både mot miljön i närtid och eftervärlden.